wettelijke bepalingen - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

wettelijke bepalingen


Aansprakelijkheid

Anne Uytersprot kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout (of die van haar aangestelden), niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer (doch niet uitsluitend) bugs of  virussen

  • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of acties van derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld bij het bezoeken van deze site via externe links, of bij het bezoeken van een webpagina via een link vanop deze website

  • enige schade ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link

  • de onrechtmatige  wijziging door een derde van deze websiteIntellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van de websites
www.successie.be en  www.erfbelasting.vlaanderen  en  www.successie-bemiddeling.be behoort tot de intellectuele eigendomsrechten van Anne Uytersprot. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.
De inhoud van de site wordt beschermd door de wet op de auteursrechten.
( copyright 2005 )
De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie op deze site is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Anne Uytersprot.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in  bestanden van Anne Uytersprot.
In geen geval worden  gegevens overgemaakt aan derden.
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage, correctie, vraag tot verwijdering van de verwerkte gegevens. Het volstaat  een verzoek te sturen naar het  adres
Anne Uytersprot, Bergstraat 74A 9111 Sint-Niklaas (Belsele).

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu