verminderde erfbelasting - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

verminderde erfbelasting

praktische toepassingen

Sommige erfgenamen komen in aanmerking voor verminderde successierechten.

  • Erfgenamen in rechte lijn, die een netto-erfdeel bekomen dat lager is dan 50 000 euro,  hebben recht op een belastingskrediet dus op een vermindering van de te betalen successierechten.


  • Met ingang van 01/01/2007:  vrijstelling successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende  partner (echtgenoten, wettig samenwonenden, feitelijk samenwonenden sedert méér dan 3 jaar).

    Let op:  niet voor inwonende kinderen, stiefkinderen, ouders, grootouders!
                 
wel voor samenwonende zussen, broers, neven, nichten!

  • Voor erfgenamen in rechte lijn worden de roerende en onroerende goederen gesplitst en worden de vermelde tarieven afzonderlijk toegepast, hetgeen een voordeliger eindresultaat geeft.


  • Gehandicapte erfgenamen (+66%) hebben recht op een vermindering van de verschuldigde successierechten.


  • Minderjarige kinderen en de langstlevende ouder hebben altijd recht op een belastingskrediet.


  • Broers en zusters kunnen van een belastingskrediet genieten voor erfdelen lager dan 75 000 euro.


  • Erfgenamen die behoren tot de "andere categorieën"  (nonkel, tante, neef, nicht, vreemde,...) komen in aanmerking voor een belastingskrediet als de som der netto erfdelen lager is dan 75 000 euro.


  • Er geldt een verlaagd vlak tarief voor familiale ondernemingen (3% in rechte lijn, 7% in andere gevallen) , mits te voldoen aan een aantal strikte voorwaarden.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu