tarieven erfbelasting - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

tarieven erfbelasting

praktische toepassingen

De successierechten worden berekend op basis van het netto erfbaar actief.

Ter informatie geven wij een overzicht van de verschillende tarieven voor berekening van de verschuldigde successierechten in het Vlaamse Gewest.


  • ERFGENAMEN IN RECHTE LIJN

    Echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, wettelijk samenwonenden, feitelijk samenwonenden sedert méér dan 1 jaar.

bedragen:   netto-aandeel per erfgenaam

tarief

    0,01 euro -   50 000 euro

3 %

50 000 euro - 250 000 euro

9 %

meer dan 250 000 euro

27 %

  • BROERS EN ZUSSEN:

bedragen:   netto-aandeel per erfgenaam

tarief

0,01 euro - 75 000 euro

30 %   

    75 000 euro - 125 000 euro

55 %   

boven de 125 000 euro

65 %   

  • ALLE ANDERE PERSONEN:  

bedragen:  globaal netto-erfdeel

tarief:

     0,01 euro - 75 000 euro

45%

75 000 euro - 125 000 euro

55%

boven de 125 000 euro

65%

In een aantal gevallen heeft men recht op een vermindering van de successierechten !

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu