praktische gids aangifte - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

praktische gids aangifte

praktische toepassingen


Documenten die wij nodig hebben om een fiscale aangifte nalatenschap op te stellen:

 • een attest van overlijden

 • het trouwboekje van de overledene (of fotocopie)

 • het trouwboekje van de erfgenamen en eventueel hun huwelijkscontract  (of fotocopie)

 • het rijksregisternummer van de overledene en alle erfgenamen

    (of fotocopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaarten)

 • alle notariële akten (giften, huwelijkscontract, testament, eigendom,...)  (of fotocopie)

 • alle gegevens betreffende de eigendommen (kadastraal inkomen, oppervlakte)

 • eventueel de gegevens van de eigendommen in onverdeeldheid

 • de polis(sen) van de brandverzekering

 • de fiscale aangifte van de bank of  de rekeningnummers bij de bank

 • eventueel de inventaris van de kluis

 • eventueel de factuur van de auto('s)

 • eventueel de polis(sen) van de levensverzekering(en)

 • alle rekeningen (fakturen) die na de overlijdensdatum werden betaald (of fotocopie)

 • indien er binnen de 3 jaar voor het overlijden onroerend goed werd verkocht: de verkoopsovereenkomst en  eventuele bewijzen van wederbelegging

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu