fiscale aangifte nalatenschap - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

fiscale aangifte nalatenschap

activiteiten


de aangifteplicht:
Erfgenamen moeten binnen de vier maanden een fiscale aangifte nalatenschap indienen.
Bij een overlijden in het buitenland kan deze termijn verlengd worden tot
vijf maanden in geval van overlijden in Europa, en tot zes maanden in geval van overlijden in een land buiten Europa.
De aangifte van de nalatenschap moet worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting
Vaartstraat 16  9300 Aalst

het formulier:
De aangifte moet gebeuren op een specifiek aangifteformulier. Dit aangifteformulier kan gratis bekomen worden bij de Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting.
Het is een "blanco formulier" dat overeenkomstig bepaalde wettelijke voorschriften moet worden ingevuld.


Wat moet worden aangegeven?
Het gaat over alle goederen:

roerende goederen:
zoals:                      
geld op een spaarrekening
geld op een zichtrekening
effecten
meubelen
auto
opbrengst van een levensverzekering
eventuele schulden

onroerende goederen:
zoals:
 een stuk bouwgrond
 een stuk land
 een woonhuis

Praktische Gids         

                       Wie doet de aangifte?

Elke erfgenaam mag de aangifte nalatenschap zelf opstellen en indienen... maar wanneer men geen rekening houdt met de wettelijke voorschriften, kan dit aanleiding geven tot fikse boetes.
Onwetendheid bij het invullen van een fiscale aangifte nalatenschap kan anderzijds overbodige successierechten als gevolg hebben.
Laat je dus bijstaan door een deskundige: een aangifte die opgesteld is met kennis van zaken bespaart de erfgenamen enerzijds boetes en voorkomt anderzijds overbodige erfbelasting.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu