erfrecht - successie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

erfrecht

activiteiten

U kan terecht met al uw vragen over het erfrecht.

Misschien wil u wel weten hoe u één of meerdere kinderen kan beschermen, bepaalde erfgenamen een groter of kleiner deel van de nalatenschap kan laten toekomen enz...


Eén van de vaak gebruikte technieken bij successieplanning is de schenking,

maar... is een schenking definitief?
Kunnen de andere kinderen de schenking ooit betwisten?
Welke zijn de gevolgen van het schenken als voorschot op erfdeel en buiten part?
Kan er aan de kinderen in onverdeeldheid worden geschonken en kunnen zij vervolgens uit onverdeeldheid treden?
Welke voorwaarden kunnen aan een schenking gekoppeld worden?
Wat zijn de fiscale gevolgen van een schenking?
Is schenken altijd voordelig?

Regelmatig worden wij met deze problematiek geconfronteerd en zeker in het geval van nieuw samengestelde gezinnen ...

Kan de partner met wie ik samenwoon erven?
Is een testament noodzakelijk?
Wat zijn de gevolgen van feitelijk samenwonen?
Wat zijn de gevolgen van wettig samenwonen?
Wat zijn de  juridische fiscale verschillen tussen deze twee samenlevingsvormen?
Geldt de vrijstelling van successierechten op de gezinswoning  voor alle samenwonenden?
Welke verschillen blijven bestaan met de categorie 'gehuwden' ?
Kunnen samenwonenden hun ouders onterven?
Wat zijn de fiscale gevolgen?
Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?

Ik wil mijn nieuwe partner beschermen tegen de kinderen ...
Ik wil mijn kinderen beschermen tegen de nieuwe partner ...
Ik wil zowel de kinderen als de nieuwe partner beschermen ...
Welke mogelijkheden biedt de adoptie?

Wat betekent tontine?  Wat betekent een beding van aanwas?
Welke mogelijkheden bieden de levensverzekeringen?
Heeft hertrouwen zin?

Welk huwelijkscontract is in mijn concrete situatie aangewezen?  
Welke gevolgen heeft hertrouwen op de inkomstenbelastingen, successierechten, erfrecht, rechten op pensioen?
Heb ik als samenwonende partner recht op een overlevingspensioen van de overheid?

Hoe bescherm ik mijn gehandicapt kind?
Wat gebeurt er met de goederen van mijn gehandicapt kind na zijn dood?
Op welke wijze kan ik bepalen wat met deze goederen moet gebeuren na zijn dood?Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu